Niesłyszący

Sesja Nr V z dnia 29 stycznia 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 29 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V/30/2019 -  w sprawie zatwierdzenie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy na 2019 rok.

30.pdf   

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V/31/2019 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033.

31.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V/32/2019 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiślica na 2019 rok.

32.pdf   

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V/33/2019 - w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wiślica na lata 2019-2021.

33.pdf   

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V/34/2019 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Wiślica.

34.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V/35/2019 - w sprawie zaliczenia ul. Podgrodzie oraz ul. Kilińskiego do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica. 

35.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V/36/2019 - w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

36.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V/37/2019 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 971/1 położonej w Wiślicy.

37.pdf