Niesłyszący

Sesja Nr VI z dnia 28 luty 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2019 r.

Uchwała Nr VI/38/2019 -  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.

38.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2019 r.

Uchwała Nr VI/39/2019 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019-2033.

39.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2019 r.

Uchwała Nr VI/402019 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2019 rok.

40.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2019 r.

Uchwała Nr VI/41/2019 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Samorządu Mieszkańców wsi.

41.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2019 r.

Uchwała Nr VI/42/2019 -  w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

42.tiff

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2019 r.

Uchwała Nr VI/43/2019 -  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019".

43.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2019 r.

Uchwała Nr VI/44/2019 -  w sprawie ważności wyborów organów Samorządu wsi Skotniki Górne.

44.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2019 r.

Uchwała Nr VI/45/2019 -  w sprawie ważności wyborów organów Samorządu wsi Ostrów.

45.pdf