Niesłyszący

Zapraszamy na szkolenie dla rolników-1 kwietnia 2019 r. strażnica OSP w Wiślicy

szkolenie.jpeg