Niesłyszący

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

W środę 10 kwietnia 2019 roku, wzorem lat ubiegłych Szkoła Podstawowa w Wiślicy włączy się w akcję „Sprzątanie świata”.

Tego dnia w godz. od 8:00 do 12:00 uczniowie klas 7 wraz z nauczycielami udadzą się w teren. Wyposażeni w kamizelki odblaskowe, worki i rękawiczki ruszą do walki o czysty teren leśny przy drodze Sielec-Kobylniki.

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.