Niesłyszący

Przedsiębiorczość - na co przeznaczyć pieniądze z Lokalnej Grupy Działania "Królewskie Ponidzie"?

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie" w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków w ramach PROW 2014-2020 otrzymała bonusa w wysokości 850 000,00 PLN na wsparcie przedsiębiorczości w obszarze. Chcąc jak najdokładniej odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców, kierujemy do Państwa krótką ankietę, która będzie miała duże znaczenie przy aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Pamiętać należy, ze uzyskanie dotacji wiąże się z koniecznością utworzenia miejsca pracy i utrzymania go w pełnym wymiarze czasu pracy przez odpowiednio: 2 lata przy premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 3 lata przy rozwijaniu działalności gospodarczej.
Prosimy o odpowiedź na wszystkie pytania.
Odpowiedzi na pytania zbieramy do 19.04.2019r.

ankieta