Niesłyszący

Zapisy na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że w związku z planowanym złożeniem wniosku w maju br. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, trwają zapisy na realizację przedmiotowej inwestycji. Osoby chętne mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Okopowej 8 , pok. nr 5. Warunkiem udziału w projekcie będzie podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej (koszt 500 zł. - kwota ta będzie zaliczona na poczet udziału w całkowitym koszcie budowy przydomowej oczyszczalni). Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.