Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2019

I kwartał

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2019.pdf (11,04MB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2019.pdf (4,56MB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019.pdf (1,24MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku.pdf (850,70KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według stanu na koniec I kwartału 2019 roku.pdf (941,75KB)
 

II kwartał

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019.pdf (19,32MB)

PDFRb-27S sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019.pdf (8,13MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (1,26MB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019.pdf (1,43MB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (1,41MB)

III kwartał

 

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst do początku roku do dnia 30 września roku 2019.pdf (8,81MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2019.pdf (19,54MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (1,27MB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jst.pdf (1,42MB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytyłów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (1,43MB)
 

IV kwartał

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.pdf (1,38MB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku.pdf (250,08KB)
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2019 roku.pdf (268,63KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku.pdf (205,45KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.pdf (3,10MB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.pdf (1,48MB)