Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2019

I kwartał

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2019.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2019.pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według stanu na koniec I kwartału 2019 roku .pdf
 

II kwartał

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019.pdf

PDFRb-27S sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych .pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019.pdf

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji .pdf

III kwartał

 

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst do początku roku do dnia 30 września roku 2019.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2019.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jst .pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytyłów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
 

IV kwartał

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku .pdf
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2019 roku.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.pdf