Niesłyszący

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2019

Oświadczenia majątkowe

1. Janina Krzemień

PDFośw.m.J.Krzemień.pdf (1,28MB)

 

2. Joanna Białkiewicz

PDFośw.m.J.Białkiewicz.pdf (1,70MB)

 

3. Barbara Głombińska

PDFośw.m.B.Głombińska.pdf (1,69MB)

PDFOświadczenie majątkowe B. Głombińska.pdf (1,87MB)

 

4. Grzegorz Kamiński

PDFośw.m.G.Kamiński.pdf (1,71MB)

PDFOświadczenie majątkowe.G.Kamiński.pdf (1,78MB)

 

5. Elżbieta Kępska

PDFośw.m.E.Kępska.pdf (1,17MB)

 

6. Aneta Kopciara

PDFośw.m. A. Kopciara.pdf (1,27MB)

 

7. Anna Grudzień

PDFośw.m. A.Grudzień.pdf (1,87MB)

 

8. Katarzyna Adamczyk

PDFośw.m.K.Adamczyk.pdf (1,21MB)

 

9. Ewa Kupisz

PDFośw.m.E.Kupisz.pdf (1,26MB)