Niesłyszący

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2019

Oświadczenia majątkowe

1. Janina Krzemień

PDFośw.m.J.Krzemień.pdf

 

2. Joanna Białkiewicz

PDFośw.m.J.Białkiewicz.pdf

 

3. Barbara Głombińska

PDFośw.m.B.Głombińska.pdf

 

4. Grzegorz Kamiński

PDFośw.m.G.Kamiński.pdf

 

5. Elżbieta Kępska

PDFośw.m.E.Kępska.pdf

 

6. Aneta Kopciara

PDFośw.m. A. Kopciara.pdf