Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

       Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że w dniu 11 maja 2019 r. (tj. sobota ) pracownicy Urzędu  Miasta i Gminy Wiślica będą  bezpłatnie pomagać  rolnikom z terenu gminy Wiślica w wypełnianiu  wniosków o dopłaty bezpośrednie drogą elektroniczną. Pomoc udzielana  będzie w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Plac Solny 32, w godzinach 8.00-14.00.