Niesłyszący

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

       Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że w dniu 11 maja 2019 r. (tj. sobota ) pracownicy Urzędu  Miasta i Gminy Wiślica będą  bezpłatnie pomagać  rolnikom z terenu gminy Wiślica w wypełnianiu  wniosków o dopłaty bezpośrednie drogą elektroniczną. Pomoc udzielana  będzie w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Plac Solny 32, w godzinach 8.00-14.00.