Niesłyszący

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

dzien_dziecka (1).jpeg

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica /-/ Jarosław Jaworski

Sekretarz Miasta i Gminy Wiślica /-/ Jacek Balicki

Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jacek Gocyk