Niesłyszący

Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Wiślicy

wyjaśnienia Zdzisław Kaczmarczyk - pdf

wyjaśnienia Robert Jałocha - pdf

wyjaśnienia Grzegorz Przęzak - pdf

wyjaśnienia Stanisław Kochański - pdf

wyjaśnienia Łukasz Stojek - pdf