Informujemy, że dnia 19.01. 2021 r. (wtorek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXXI Nadzwyczajna  Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiślica otrzymała dotację w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 708 tysięcy złotych na dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Tysiącletnia Wiślica śladami świetności – utworzenie trasy turystycznej przez pradzieje chrześcijańskiej Wiślicy” przewidzianego do realizacji z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich.

 

Wyniki naboru