Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiślica otrzymała dotację w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 708 tysięcy złotych na dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Tysiącletnia Wiślica śladami świetności – utworzenie trasy turystycznej przez pradzieje chrześcijańskiej Wiślicy” przewidzianego do realizacji z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich.

 

Wyniki naboru