Niesłyszący

Zawiadomienie o niemożności zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Wiślica

1019_001_1.jpeg