Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 42

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 42 3. Pikietaż: 248+920 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko 5. Kierunek: Starachowice 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko Kamienna 7. Rodzaj zdarzenia: ciężarówka blokuje część pasa ruchu 8. Opis zdarzenia: 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany pas awaryjny 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ręczne kierowanie ruchem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania utrudnienia: 2019-06-12 16. Godzina powstania utrudnienia: 08:07 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA

Komunikat jest ważny od 12-06-2019 08:10:00 do 12-06-2019 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania