Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia wodociągu ,,Nordkalk" w Miedziance niezdatna do spożycia ostrzeżenie dotyczy miejscowości : UG Piekoszów m. Oś. Skałka, Gałęzice,oraz UMiG Chęciny to m.Charężów i Miedzianka

Komunikat jest ważny od 12-06-2019 11:00:00 do 14-06-2019 11:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania