Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 07.08.2019 r.

 

Znak sprawy: OR.271.2.2019

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR. 271.2.2019. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę zakresie zadań:

Lista wybranych wykonawców w zakresie zadań

I. Zadanie Nr 1: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

 

WYBRANY WYKONAWCA

P.P.H.U. :STODOŁA” Bryła Piotr, 28-506 Czarnocin, Sokolina 5 za cenę - 36 547,20 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

II. Zadanie Nr 2 Poranny dowóz dzieci  do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec wraz z opiekunem dzieci

 

WYBRANY WYKONAWCA

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica za cenę – 33 501,60 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

III. Zadanie Nr 3: Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

WYBRANY WYKONAWCA

Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój za cenę – 27 207,36 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

IV. Zadanie Nr 4: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Gorysławice – Kobylniki – Skotniki Dolne – Skotniki Górne - Skorocice  wraz z opiekunem dzieci.

 

WYBRANY WYKONAWCA

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica za cenę – 14 899,08 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

V. Zadanie Nr 5: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Górki – Szczerbaków - Szczytniki  wraz z opiekunem dzieci.

 

WYBRANY WYKONAWCA

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica za cenę – 12 588,48 brutto

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

VI. Zadanie Nr 6: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Sielec, Kobylniki, Aleksandrów, Łatanice, Brzezie wraz z opiekunem dzieci

 

WYBRANY WYKONAWCA

Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój za cenę – 12 791,52 brutto

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

 

I.  ZADANIE NR 1 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

1) Oferta Nr 1 złożona przez Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój – cena brutto – 55 836,00

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 39,27 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 79,27 pkt

 

2) Oferta Nr 2 złożona przez PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43 – cena brutto - 52 790,40

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 41,54 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 81,54 pkt

 

Oferta Nr 3 złożona przez Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica – cena brutto – 44 999,76

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 48,73 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 88,73 pkt

 

Oferta Nr 5 złożona przez P.P.H.U. :STODOŁA” Bryła Piotr, 28-506 Czarnocin, Sokolina 5 – cena brutto – 36 547,20

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

 

II. ZADANIE NR 2 - Poranny dowóz dzieci  do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec wraz z opiekunem dzieci.

 

Oferta Nr 1 złożona przez Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój – cena brutto – 51 775,20

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 38,82 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 78,82 pkt

 

Oferta Nr 2 złożona przez PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43 – cena brutto – 52 790,40

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 38,08 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 78,08 pkt

 

Oferta Nr 3 złożona przez Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica – cena brutto – 43 998,77

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 45,68 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 85,68 pkt

 

Oferta Nr 4 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica – cena brutto – 33 501,60

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

III. ZADANIE NR 3 - Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

 

Oferta Nr 1 złożona przez Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój – cena brutto – 27 207,36

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

Oferta Nr 2 złożona przez PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43 – cena brutto – 28 831,68

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 56,62 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 96,62 pkt

 

Oferta Nr 3 złożona przez Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica – cena brutto – 29 298,67

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 55,72 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 95,72 pkt

 

Oferta Nr 4 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica – cena brutto – 28 831,68

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 56,62 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 96,62 pkt

 

 

IV. ZADANIE NR 4 - Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Gorysławice – Kobylniki – Skotniki Dolne – Skotniki Górne - Skorocice  wraz z opiekunem dzieci

 

Oferta Nr 1 złożona przez Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój – cena brutto – 33 501,60

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 26,68 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 66,68 pkt

 

Oferta Nr 2 złożona przez PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43 – cena brutto – 30 456,00

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 29,35 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 69,35 pkt

 

Oferta Nr 3 złożona przez Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica – cena brutto – 14 899,08

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

Oferta Nr 4 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica – cena brutto – 17 258,40

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 51,80 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 91,80 pkt

 

V. ZADANIE NR 5 – Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Górki – Szczerbaków - Szczytniki  wraz z opiekunem dzieci.

 

 Oferta Nr 1 złożona przez Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój – cena brutto – 34 516,80

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 21,88 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 61,88 pkt

 

Oferta Nr 2 złożona przez PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43 – cena brutto – 30 456,00

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 24,80 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 64,80 pkt

 

Oferta Nr 3 złożona przez Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica – cena brutto – 19 000,48

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 39,75 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 79,75 pkt

 

Oferta Nr 4 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica – cena brutto – 12 588,48

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

 

VI. ZADANIE NR 6 - Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Sielec, Kobylniki, Aleksandrów, Łatanice, Brzezie wraz z opiekunem dzieci.

 

Oferta Nr 1 złożona przez Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój – cena brutto – 12 791,52

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 60 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

Oferta Nr 2 złożona przez PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43 – cena brutto – 13 542,77

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 56,67 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 96,67 pkt

 

Oferta Nr 3 złożona przez Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica – cena brutto – 15 000,60

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 51,16 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 91,16 pkt

 

Oferta Nr 4 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica – cena brutto – 13 400,64

Kryterium oceny

 • Cena brutto - ocena punktowa 57,27 pkt
 • Czas podstawienia autobusu zastępczego - ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 97,27 pkt

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie poszczególnych zadań.

Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionymi  wykonawcami dla poszczególnych zadań.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

_____________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 19.07.2019 roku.

Oznaczenie sprawy: OR.271.2.2019

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.2.2019. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) GMINA WIŚLICA informuje, co następuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: zadanie od 1 do 6 - 48 317,71  zł brutto - środki zabezpieczone do 31.12.2019 roku

W terminie do dnia 19.07.2019 roku do godziny 08:00 złożono następujące oferty dla:

Zadania Nr 1:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dni)

 

Termin wykonania

1

Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój

55 836,00

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

2

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

52 790,40

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

3

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

45 000,00

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

5

P.P.H.U. :STODOŁA” Bryła Piotr, 28-506 Czarnocin, Sokolina 5

36 547,20

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

 

Zadania Nr 2:

Poranny dowóz dzieci  do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec wraz z opiekunem dzieci

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dni)

 

Termin wykonania

1

Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój

51 775,20

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

2

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

52 790,40

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

3

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

44 000,00

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

4

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

33 501,60

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

 

Zadania Nr 3:

Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dnia)

 

Termin wykonania

1

Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój

27 207,36

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

2

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

28 831,68

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

3

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

29 300,00

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

4

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

28 831,68

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

 

Zadania Nr 4:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Gorysławice – Kobylniki – Skotniki Dolne – Skotniki Górne - Skorocice  wraz z opiekunem dzieci.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dni)

 

Termin wykonania

1

Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój

33 501,60

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

2

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

30 456,00

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

3

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

14 900,00

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

4

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

17 258,40

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

 

Zadania Nr 5:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Górki – Szczerbaków - Szczytniki  wraz z opiekunem dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dni)

 

Termin wykonania

1

Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój

34 516,80

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

2

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

30 456,00

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

3

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

19 000,00

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

4

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

12 588,48

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

 

Zadania Nr 6:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Sielec, Kobylniki, Aleksandrów, Łatanice, Brzezie wraz z opiekunem dzieci

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dni)

 

Termin wykonania

1

Przewóz Osób”ATLANTIC” Maciej Kopeć, Zbludowice, ul. Świętokrzyska 8, 28-100 Busko-Zdrój

12 791,52

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

2

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

13 542,77

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

3

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

15 000,00

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

4

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

13 400,64

10

30

02.09.2019 – 26.06.2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 11.07.2019 roku.

Znak sprawy; OR.271.2.2019

Początek formularza


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie nr 572434-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, krajowy numer identyfikacyjny 55173400000000, ul. ul. Okopowa  8 , 28-160  Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (URL): www.wislica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica - sekretariat pokój nr 9, I piętro


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny: OR.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wiślica w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci. Przyjmuje się, że liczba dni nauki w roku szkolnym 2019/2020 i tym samym liczba dni wykonania usługi wynosi 188 dni.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

60170000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2019-09-02

2020-06-26


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) -licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 7 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, ze zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 3) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 6- wypełnione i podpisane przez wykonawcę – Załącznik Nr 3a do 3f do SIWZ. 4) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik Nr 5 do SIWZ 5) Informacja na temat podwykonawców - Załącznik Nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 6 w wysokości: 1) dla Zadania nr 1 w wysokości: 800,00 zł, słownie: osiemset zł. 2) dla Zadania nr 2 w wysokości: 900,00 zł, słownie: dziewięćset zł. 3) dla Zadania nr 3 w wysokości: 900,00 zł, słownie: dziewięćset zł. 4) dla Zadania nr 4 w wysokości: 400,00 zł, słownie: czterysta zł. 5) dla Zadania nr 5 w wysokości: 800,00 zł, słownie: osiemset zł. 6) dla Zadania nr 6 w wysokości: 400,00 zł, słownie: czterysta zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica, nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: "wadium -Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 zadanie Nr ………." 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np.: - zmiany organizacji roku szkolnego i tras dowozu/odwozu. - w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, - w zakresie ewentualnego wykonania – robót budowlanych związanych z remontem, modernizacją, budowa drogi/dróg którymi będzie realizowany dowóz/odwóz dzieci związanych ze zmianą przebiegu trasy oraz wynagrodzenia. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego, 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a warunkiem wyżej wymienionych zmian jest to, aby zmiany te były korzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-19, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty wraz z opiekunem dowożonych dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa: Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty - Wiślica - długość trasy około 13 km ilość dzieci na trasie około - 48 osób. 2.1.1. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Poranny dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa : Skorocice, Skotniki Górne(dojazd do miejscowości Winiary), Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Wiślica długość trasy około 18 km w tym: - Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 16 osób, - Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 7 osób, - Przewóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec - 47 osób - (docelowo). Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa: Łatanice (dojazd do posesji nr domu 73a) - Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół (przystanek autobusowy) Wiślica - długość trasy około14 km 2.3.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00).ilość dzieci na trasie około - 21 osób. 2.3.2 Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - godzina rozpoczęcia odwozu 14:25:ilość dzieci na trasie około - 15 osób. Poranny dowóz i popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Gorysławice – Kobylniki – Skotniki Dolne – Skotniki Górne - Skorocice wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa: Wiślica, Gorysławice – Kobylniki – Skotniki Dolne – Skotniki Górne - Skorocice rozpoczęcia odwozu godzina 14:25, długość trasy około 18 km, liczba dzieci na trasie około - 22 osoby w tym: Dzieci wsiadających w Wiślicy ok. 16 osób, dzieci wsiadające ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości Skotniki Górne i Skorocice ok. 6 osób Popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Górki – Szczerbaków - Szczytniki wraz z opiekunem dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa: Wiślica - Górki - Szczerbaków - Szczytniki - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około - 16 osób rozpoczęcie odwozu godzina 15:15, Popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Sielec, Kobylniki, Aleksandrów, Łatanice, Brzezie wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa: Wiślica, Sielec, Kobylniki, Aleksandrów, Łatanice (dojazd do posesji nr 74), Brzezie (centrum wsi) rozpoczęcie odwozu godzina 15:15, długość trasy około 14 km, liczba dzieci na trasie około 17 osób Popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60170000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

DO POBRANIA

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

2.  Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ - POBIERZ

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik Nr 2a do SIWZ I Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 2b do SIWZ - POBIERZ

4. Formularze cenowe - zadanie od 1 do 6 – Załącznik Nr 3a do 3f do SIWZ- POBIERZ

5. Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ- POBIERZ

6. Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik Nr 5 do SIWZ- POBIERZ

7. Informacja na temat podwykonawców – Załącznik Nr 6 do SIWZ- POBIERZ

8. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ- POBIERZ