Niesłyszący

Nowe oświetlenie uliczne LED w Gminie Wiślica

logo 3.1 ok.jpeg

Nowe oświetlenie uliczne LED w Gminie Wiślica

Gmina Wiślica jako jedyna w powiecie buskim otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne na realizacje projektu pn „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”. Wartość całego projektu opiewa na kwotę około  2,6 mln zł z czego wkład własny Gminy to koszt około 390 000 zł. Dofinansowanie wynosi ponad 2,2 mln zł. W ramach projektu będzie wykonana modernizacja 1041 szt. opraw oświetleniowych LED, montaż 5 zestawów odnawialnych źródeł energii oraz sterowników.