Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7 3. Pikietaż: 1+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko - Radom 5. Kierunek: Radom 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko Kamienna 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: pożar naczepy 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 ciężarowy 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowana jezdnia w kier Radomia 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja wyznacza objazdy 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2019-07-26 16. Godzina powstania zdarzenia: 12:45

Komunikat jest ważny od 26-07-2019 12:51:00 do 26-07-2019 15:21:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania