Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK 79 m. Beszowa

Utrudnienie DK 79 m. Beszowa, pikietaż 249+000, przerócone drzewo, jezdnia zablokowana, czas utrudnienia 2h.

Komunikat jest ważny od 29-07-2019 15:45:00 do 29-07-2019 17:45:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania