Niesłyszący

Ostrzeżenie: gwałtowny wzrost stanów wody

W miejscach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne do strefy stanów wysokich. Punktowo, w przypadku wystąpienia opadów ulewnych, mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze (zwłaszcza na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych).

Komunikat jest ważny od 30-07-2019 10:14:00 do 31-07-2019 03:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania