Niesłyszący

Zwrot podatku akcyzowego 2019.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIŚLICA INFORMUJE, ŻE W TERMINIE OD 1 SIERPNIA DO 2 WRZEŚNIA 2019 R. W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WIŚLICA (POKÓJ NR 1) PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ WRAZ Z FAKTURAMI VAT (LUB ICH KOPIAMI) POTWIERDZAJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2019 R. DO 31 LIPCA 2019 R.

UWAGA: PRODUCENCI ROLNI, KTÓRZY W PIERWSZYM TERMINIE PRZEDŁOŻYLI ORGANOWI PODATKOWEMU INFORMACJĘ O LICZBIE DUŻYCH JEDNOSTEK PRZELICZENIOWYCH BYDŁA NIE MAJĄ OBOWIĄZKU PRZEDŁOŻENIA TEGOŻ DOKUMENTU W DRUGIM TERMINIE. OBOWIĄZEK TEN BĘDZIE CIĄŻYŁ TYLKO NA ROLNIKACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO WYŁĄCZNIE W II PÓŁROCZU 2019 ROKU.