Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 74

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 141+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Sandomierz 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Opatów 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Plama oleju od km 141+700 do km 141+850. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 0 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch kierowany wahadłowo przez policję na czas usuwania plamy oleju. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2019-08-04 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:30

Komunikat jest ważny od 04-08-2019 16:30:00 do 04-08-2019 18:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania