Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia na DK 79; m. Karsy

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 164+150 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Tarłów - Ożarów 5. Kierunek: Radom 6. Miejscowość zdarzenia: Karsy 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria samochodu ciężarowego 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Oznakowano miejsce awarii 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2019-08-06 16. Godzina powstania zdarzenia: 11:30 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 06-08-2019 11:52:00 do 06-08-2019 12:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania