Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia droga S7 Chęciny

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7 3. Pikietaż: 4+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce -Jędrzejów - Kraków 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Chęciny 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: zderzenie 2 samochodów osobowych 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 osobowe 10. Liczba rannych: 1 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch odbywa się prawym pasem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2019-08-08 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:23 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 08-08-2019 16:48:00 do 08-08-2019 19:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania