Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 77

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 77 3. Pikietaż: 19+950 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Lipnik - Tarnobrzeg 5. Kierunek: Tarnobrzeg 6. Miejscowość zdarzenia: Sandomierz 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie 2 aut osobowych. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 auta osobowe 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2019-08-14 16. Godzina powstania zdarzenia: 17:10

Komunikat jest ważny od 14-08-2019 17:10:00 do 14-08-2019 19:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania