Niesłyszący

Sesja Nr X z dnia 31 maj 2019 r.

Raport o stanie Gminy Wiślica za 2018 rok - pdf