Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Sesja Nr XI z dnia 19 czerwca 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 19 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr XI/70/2019 -  w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

70.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 19 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr XI/71/2019 -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wiślica.

71.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 19 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr XI/72/2019 -  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

72.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 19 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr XI/73/2019 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019-2033.

73.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 19 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr XI/74/2019 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2019 rok.

74.pdf