Niesłyszący

Sesja Nr XII z dnia 11 lipca 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 11 lipca 2019 r.

Uchwała Nr XII/75/2019 -  w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019-2033.

75.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 11 lipca 2019 r.

Uchwała Nr XII76/2019 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2019 r.

76.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 11 lipca 2019 r.

Uchwała Nr XII77/2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wiślicy, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 790/1.

77.pdf