Niesłyszący

Deklaracja dostępności serwisu wislica.pl

Urząd Miasta i Gminy Wiślica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8
Tel.: 41 369 09 00
Faks: 41 369 09 01
E-mail:
Strona internetowa:

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/