Niesłyszący

Sesja NrXIII z dnia jewj

Uchwała Rady Miejskiej - 9 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XIII/78/2019 -  w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Działalności Samorządowej i Promocji Gminy.

78.pdf  

 

Uchwała Rady Miejskiej - 9 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XIII/79/2019 -  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Działalności Samorządowej i Promocji Gminy oraz zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy.

79.pdf   

 

Uchwała Rady Miejskiej - 9 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XIII/80/2019 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019-2033.

80.pdf    

 

Uchwała Rady Miejskiej - 9 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XIII/81/2019 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2019 rok.

81.pdf  

 

Uchwała Rady Miejskiej - 9 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XIII/82/2019 -  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

82.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 9 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XIII/83/2019 -  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 4 (ark.2) położonej w miejscowości Skorocice stanowiącej własność Gminy Wiślica.

83.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 9 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XIII/84/2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 375/4 i Nr 375/5 położonej w miejscowości Kobylniki, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

84.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 9 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XIII/85/2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiślica.

85.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 9 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XIII/86/2019 -  w sprawie przystąpienia Gminy Wiślica do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich.

86.pdf