Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK S7k; m.Szewce

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 17+900 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kielce Jaworznia - w. Kielce Południe 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Szewce 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: wywrócenie się samochodu ciężarowego, który przewoził produkty spożywcze. Trwa przeładunek towaru i następnie pojazd będzie podnoszony. Od km 17+850 - 17+950 zajęty będzie lewy pas na 100 m ( kierunek Kraków ) Przedłużono czas utudnienia do godz. 19:30 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: sam. ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Zablokowany pas prawy i awaryjny, ruch w kierunku Krakowa odbywa się płynnie lewym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 5 15. Data powstania zdarzenia: 2019-08-28 16. Godzina powstania zdarzenia: 02:22 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 02:45

Komunikat jest ważny od 28-08-2019 03:00:00 do 28-08-2019 19:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania