Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica

logo 3.1 ok.jpeg

Gmina Wiślica otrzymała   500 000,00 zł dofinansowania dla projektu pt. „ Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica” w ramach naboru nr PRSW.07.04.00-IZ. 00-26-215/18 dla Działania 7.4 „ Rozwój infrastruktury edukacyjnej i  szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej     i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej (w tym sportowej) oraz poprawa jakości kształcenia w placówkach szkolnych na terenie Miasta      i Gminy Wiślica. Projekt obejmuje:

1. Modernizację Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, w tym remont sali gimnastycznej

2. Modernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w tym wykonanie bieżni, rozbudowę istniejącej sieci komputerowej)

3. Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej oraz biblioteki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy.