Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7f

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 4+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko Kamienne - Suchedniów 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Kierowca stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery enegochłonnena . 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Na miejscu policja . Ruch odbywa się prawym pasem . Od km 4+100 - 4+200 zablokowany lewy pas . 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2019-08-30 16. Godzina powstania zdarzenia: 11:32

Komunikat jest ważny od 30-08-2019 11:32:00 do 30-08-2019 13:02:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania