Niesłyszący

Program " Senior+"

Gmina Wiślica otrzymała 150 000, 00 złotych dofinansowania na realizację zadania na 2019 r., zleconego w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2015 – 2020.

Pozyskane dofinansowania pozwoli na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” dla 20 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 + poprzez m.in. przystosowanie pomieszczeń do standardów programu „SENIOR+” oraz zakup wyposażenia.  

Podstawowymi usługami świadczonymi przez Klub Seniora będą usługi: edukacyjne, kulturalno – oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo – rekreacyjne, terapii zajęciowej oraz aktywizujące społecznie. Planowana siedziba Klubu Seniora mieścić się będzie w budynku administrowanym przez Gminę Wiślica mieszczącym się w Wiślicy  przy ul. Władysława Łokietka 2.

W lipcu br. w  Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisana została umowa na dofinansowanie zadania.

 

Źródło:https://www.kielce.uw.gov.pl