Informujemy, że dnia 29.11.2022 r. (wtorek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Konserwacja urządzeń melioracyjnych

Wiślicka Spółka Wodna otrzymała dotację podmiotową z budżetu państwa na 2019 rok na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych w kwocie 256 500,00 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie renowacji  37,36 km rowów  melioracyjnych.

Prace obejmą m.in.: wycinkę zakrzaczeń i karczowanie, wykaszanie skarp i dna rowów, hakowanie  i odmulanie dna rowów, a także odmulanie przepustów.