Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia droga S74 Cedzyna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S74 3. Pikietaż: 5+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Cedzyna 5. Kierunek: Opatów 6. Miejscowość zdarzenia: Cedzyna 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: b.d. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się prawym pasem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2019-09-03 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:40 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 18:50

Komunikat jest ważny od 03-09-2019 19:03:00 do 03-09-2019 19:50:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania