Niesłyszący

Zakup koparko - ładowarki

logo koparka.jpeg

W Świętokrzyskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została podpisana umowa pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Wiślicką Spółką Wodną. Przedmiotem umowy jest zakup koparko – ładowarki o wartości netto 406 100,00 zł  i mocy do 100 KM wraz z osprzętem: łyżki do kopania 300 mm, łyżki do kopania 600 mm, łyżki do kopania 914 mm, łyżki skarpowej sztywnej 1600 mm, łyżki ładowarkowej wielofunkcyjnej z widłami, pługa czołowego. Dofinansowanie wynosi 80 %.                                                                                                                                     Zakupiony sprzęt pozwoli utrzymać urządzenia wodne służące zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.