Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S74h

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S74h 3. Pikietaż: 5+750 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Cedzyna 5. Kierunek: Cedzyna 6. Miejscowość zdarzenia: 7. Rodzaj zdarzenia: Roboty 8. Opis zdarzenia: Wymiana barier energochłonnych po wypadku na pasie rozdziału . Od km 5+750 -5+950 ruch odbywa się prawym pasem . 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 0 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Na 200 m w kierunku Cedzyny ruch odbywa się prawym pasem . 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 5 15. Data powstania zdarzenia: 2019-09-04 16. Godzina powstania zdarzenia: 09:50

Komunikat jest ważny od 04-09-2019 09:50:00 do 04-09-2019 14:50:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania