Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK 73; m. Celiny

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 73 3. Pikietaż: 39+400 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Morawica - Chmielnik 5. Kierunek: Chmielnik 6. Miejscowość zdarzenia: Celiny 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Wypadek 3 samochodów osbowych . 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 3 samochody osobowe 10. Liczba rannych: 1 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Na miejscu policja i straż pożarna prowadzą czynności . 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2019-09-12 16. Godzina powstania zdarzenia: 08:25 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 12-09-2019 08:55:00 do 12-09-2019 11:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania