Niesłyszący

Fundusz Dróg Samorządowych

flaga i godło na www.png

Miasto   i   Gmina  Wiślica    otrzymała   dofinansowanie   ze   środków   Państwowego  Funduszu  Celowego  -  Funduszu  Dróg  Samorządowych  w wysokości  80%  tj. 939 317,70 zł  na realizację  6 odcinków  dróg  asfaltowych  o  łącznej   wartości   1 174 149 zł,  tj:

  1. Przebudowa drogi dojazdowej do m. Brzezie dz. Nr 134/1, 134/2
  2.  Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego w m. Gorysławice dz. Nr 406/2, 411/5, 1118
  3. Przebudowa  drogi wewnętrznej w m. Górki dz. Nr 439
  4. Przebudowa drogi gminnej nr 396005 T Hołudza- Brzezie - Chotel Czerwony w km 0+000 - 0+980
  5. Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Jurków dz. Nr 1594/1 i  m. Sielec dz. Nr 112/2
  6. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczytniki dz. Nr 743/16