Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK 74 m. Wiosna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 45+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Żarnów - Kielce 5. Kierunek: Żarnów 6. Miejscowość zdarzenia: Wiosna 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Kolizja 2 samochodów ( ciężarowego i osobowego ) kierunek Żarnów . Policja kieruje ruchem wahadłowo . 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam cieżarowy 1 sam osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Na miejscu policja kieruje ruchem wahadłowo . 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2019-09-19 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:10 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 19-09-2019 16:45:00 do 19-09-2019 18:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania