Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia droga S7f Gózd

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7 f 3. Pikietaż: 14+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko Kam - Kielce 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Gózd 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Zapalił się samochód osobowy .Prawdopodobnie zwarcie instalacji . 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Na miejscu policja i straż pożarna . 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2019-09-20 16. Godzina powstania zdarzenia: 13:32 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 13:32

Komunikat jest ważny od 20-09-2019 13:47:00 do 20-09-2019 16:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania