Niesłyszący

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gmina Wiślica otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do realizacji w 2019r. na zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koniecmosty oraz Wawrowice. Wysokość dotacji wynosi:352 000,00 zł.

podpisanie_promesy.jpeg