Niesłyszący

Publiczny Internet dla każdego

Gmina Wiślica otrzymała grant z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 64 368 zł na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o dużej przepustowości na terenach wiejskich gminy Wiślica. W dniu dzisiejszym trzy samorządy w Polsce podpisały w Warszawie umowę na realizację powyższego zadania.

internet1.jpeg

internet2.jpeg