Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 74

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 142+620 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w m. Opatów 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Opatów 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria samochody ciężarowego na prawoskręcie skrzyżowania ulicy 1Maja z ulicą Kilińskiego. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: miejsce zabezpieczone 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2019-10-01

Komunikat jest ważny od 02-10-2019 16:23:00 do 02-10-2019 18:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania