Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 73

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 73 3. Pikietaż: 19+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Morawica 5. Kierunek: Morawica 6. Miejscowość zdarzenia: Bilcza 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie w ruchu 2 pojazdów osobowych. Zablokowany pas ruchu w kierunku Morawicy. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 samochody osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch wahadłowy. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2019-10-10 16. Godzina powstania zdarzenia: 19:31 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 10-10-2019 19:37:00 do 10-10-2019 21:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania