Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK 74; m. Radlin

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 93+400 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Opatów 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Radlin 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zderzenie 3 samochodów o9sobowych 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 3 samochody osobowe 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja wprowadziła ruch wahadłowy 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2019-10-11 16. Godzina powstania zdarzenia: 09:02 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 09:02

Komunikat jest ważny od 11-10-2019 09:21:00 do 11-10-2019 11:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania