Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 79

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 152+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Tarłów - Lipsko 5. Kierunek: Lipsko 6. Miejscowość zdarzenia: Tarłów 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria samochodu ciężarowego, wyciek płynów ropopochodnych. Oczekiwanie na przyjazd holownika. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: n/d 11. Liczba zabitych: n/d 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: PSP kieruje ruchem wahadłowo 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5 15. Data powstania zdarzenia: 2019-10-16 16. Godzina powstania zdarzenia: 23:40 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 23:40

Komunikat jest ważny od 16-10-2019 23:42:00 do 17-10-2019 02:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania