Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Informacja o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja
w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 października 2019 r. na terenie miasta i gminy Wiślica obowiązują nowe stawki opłaty za odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 9 sierpnia 2019 r.

 

Stawka za odpady segregowane+biokompostownik: 8,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą.

Stawka za odpady segregowane: 12,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą.

Stawka za odpady niesegregowane: 17,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą.

 

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty z w/w tytułu należy dokonać dopłaty do wysokości stawek obowiązujących od dnia 01.10.2019 r.